JNTUK – Kakinada – Ek Bharat Shreshtha Bharat (EBSB), Unnat Bharat Abhiyan, Shikshith Bharat & e-Samiksha – Activities – Constitution of College Nodal officers

Download

20201012155030